Servis

Bezporuchová montáž a uvedení do provozu, školení obsluhy a servisních techniků, kvalifikovaný zákaznický servis a dlouhodobé spolehlivé zajišťování náhradních dílů jsou vedle kvality našich strojů předpokladem pro dlouhodobou hospodárnost Vašich investic. O to se staráme našimi servisními službami, které Vám zde představíme.

Služba zákazníkům

Naši servisní technici se starají o kvalifikovanou montáž a uvedení do provozu Vašich strojů a zařízení. A když opravdu jednou něco nemá fungovat, pak jsou vždycky jen pro Vás! Rychle, povolaně a za slušných podmínek.

Náhradní díly

Dlouhá životnost je standardním přívlastkem strojů SMB. Takže ještě dnes zásobujeme náhradními díly stroje, které slouží našim zákazníkům již 25 let a více.

Na základě naší vysoké pohotovosti dodávek je většina objednávek, které přijdou dopoledne, již odpoledne zasílána.

To je spolehlivost, která se Vám vyplatí.

Nabídka školení

Moderní technika vyžaduje odpovídající znalecký posudek, jak u obsluhy tak také u servisních techniků.

Nabízíme Vašim spolupracovníkům praktická školení a trénink, aby Vaše SMB stroje a zařízení mohly být provozovány s vyšší produktivitou a zaručily dlouhodobou použitelnost.

Rozsah a obsah může být individuálně odsouhlasen. Ze zásady doporučujeme jako místo uspořádání náš závod v Goldkronachu, přijedeme však na přání také rádi k Vám.