Vstupy

Naší zákazníci mají právem vysoké nároky na kvalitu našich produktů, jejichž znamením jsou vysoký výkon, pohotovost a spolehlivost jakož i hospodárnost a dlouhá životnost.

Proto stavíme vysoké požadavky na sebe, naše spolupracovníky a obchodní partnery, jakož i naše dodavatelé.

Přitom dbáme na to, aby naší dodavatelé se k nám hodili.

Na nejvyšším místě stojí kvalita, jakož i spolehlivost se zřetelem na dodržování dodacích a termínových podmínek. Vysoká míra flexibility nám umožňuje v co nejkratší době reagovat na zvláštní požadavky zákazníků.

K tomu patří také zohlednění tržních požadavků, poměr cena / výkon, jako předpoklad konkurenceschopnosti.

Pečujeme o partnerskou spolupráci a vážíme si dodavatelů, kteří naše zadané úkoly pochopí a kreativně vyřeší. Tím následuje dlouhodobý vzájemný vztah pomocí aktivního doprovodu našich vývojových projektů.